W ramach stałej umowy serwisowej, obsługę informatyczną proponuję Państwu w dwóch wariantach współpracy.

W ramach usługi klient otrzymuje:

 • Dyspozycyjność w wybranym przedziale godzin i dni
 • Zapewnienie Interwencji na Awarię w wybranym Czasie Reakcji
 • Preferencyjne stawki za roboczogodzinę dostępne w pakietach i naliczanie 30 minutowe
 • Możliwość ustalenia harmonogramu wykonywania dowolnych prac, rozliczanych w ramach pakietu godzin

Przed rozpoczęciem współpracy nie wymagamy:

 • Audytu technicznego Zasobów
 • Rozpisania ról i pełnionych funkcji Zasobów (dotyczy to głównie serwerów)
 • Konsultacji i doradztwa (w oparciu o wykonane audyty i przeglądy)
 • Wstępnego przygotowywania Zasobów ani też ich modernizacji czy innych inwestycji
 • Umowy na okres dłuższy niż miesiąc

zaś w trakcie współpracy opcjonalnie nie wymagamy:

 • Dostępu zdalnego
 • Przekazywania haseł dostępowych (mogą być za każdym razem wprowadzane przez Zleceniodawcę)

Przed rozpoczęciem współpracy, wymagamy:

 • Uproszczonej ewidencji zasobów, które mają być objęte opieką (czyli spisu sprzętu i oprogramowania).

Zasady:

 • Dowolna ilość i rodzaj zasobów **, przy czym nowy, zostaje objęty umową po 72 godzinach od zgłoszenia do ewidencji
 • Gotowość do podjęcia interwencji, po 72 godzinach od wniesienia opłaty miesięcznej
 • Interwencje realizowane tylko w ramach z góry opłaconego pakietu godzin

CENNIK


Pakiety roboczogodzin / kwotowe (dla usług wycenionych ryczałtowo), ważne bezterminowo
(na obsługę Interwencji – z Czasem Reakcji lub na dowolne inne prace informatyczne bądź serwisowe – bez Czasu Reakcji)
Ilość roboczogodzin w pakiecie
(rozliczane po 30 minut)
10 godzin 25 godzin 50 godzin 100 godzin
dni robocze
od 8:00 do 20:00
1080 PLN
z rabatem 10%*
2550 PLN
z rabatem 15%*
4800 PLN
z rabatem 20%*v
9000 PLN
z rabatem 25%*
sobota, niedziela, święta
od 8:00 do 20:00
koszt usług jest o 50% wyższy, zarówno dla stawek godzinowych, jak i ryczałtowych
od 20:00 do 8:00 koszt usług jest o 100% wyższy, zarówno dla stawek godzinowych, jak i ryczałtowych

Koszt dojazdu
w granicach Wrocławia poza granicami Wrocławia
do 50 PLN
(ustalane indywidualnie)
do 5,00 PLN / 1km
(odległość liczona w jedną stronę)

koszty, w przypadku wizyt nie przekraczających 10 godzin / 1 dobę, wraz z dojazdami

Miesięczna opłata za gotowość do podjęcia Interwencji w określonym czasie
Czas Reakcji
(w ramach Dyspozycyjności)
do 24 godzin do 12 godzin do 6 godzin do 3 godzin
Dyspozycyjność dni robocze
od 8:00 do 20:00
300 PLN 900 PLN opcja dostępna w drugim
wariancie współpracy
opcja dostępna w drugim
wariancie współpracy
+ sobota, niedziela, święta
od 8:00 do 20:00
+100% ww. stawki
całodobowa opcja dostępna w drugim wariancie współpracy

Ceny PLN netto, bez podatku VAT 23%


* Względem stawki bazowej za roboczogodzinę (bez umowy), przy czym, rabat nie dotyczy cen ryczałtowych
** Uwaga! Możliwość podjęcia się opieki danego zasobu, może zależeć od jego specyfikacji

W ramach usługi klient otrzymuje:

 • Zapewnienie stabilności pracy Zasobów i Bezpieczeństwa Informatycznego infrastruktury.
 • Zapewnienie określonego poziomu ciągłości pracy Zasobów - sprecyzowanego Czasem Reakcji i/lub Czasem Naprawy (przestoju) - w ramach Dyspozycyjności.
 • Zapewnienie ochrony Danych Użytkownika, przed zniszczeniem i uszkodzeniem.
 • Pomoc techniczną oraz reprezentację techniczną, wobec producenta sprzętu bądź oprogramowania.

Realizacja zadań odbywa się w zakresie wybranym przez Zleceniodawcę osobno dla każdego Zasobu: poprzez profilaktykę:

 • monitorowanie;
 • administrowanie;
 • serwisowanie;
 • doradztwo i przekazywanie zaleceń w zakresie podnoszenia stabilności i bezpieczeństwa;

a w razie Awarii lub naruszenia Bezpośredniego Zagrożenia bądź Utraty Bezpieczeństwa Informatycznego, poprzez Interwencje:

 • od strony programowej;
 • od strony sprzętowej;

w określonym:

 • Czasie Reakcji i/lub Czasie Naprawy, w ramach Dyspozycyjności.

Przed rozpoczęciem stałej obsługi informatycznej wymagane są:

 • Szczegółowa ewidencja zasobów (specyfikacja sprzętu i oprogramowania) przynajmniej tych, mających być objętymi umową. (**
 • Audyt techniczny (zarówno pod kątem sprzętu jak i oprogramowania) zasobów (jeżeli już działają w infrastrukturze). (**
 • Selektywny audyt bezpieczeństwa IT w zakresie zapewniania dostępności i rozliczalności).(**
 • Rozpisanie ról i pełnionych funkcji zasobów. (**
 • Konsultacje i doradztwo (w oparciu o wykonany audyt). (**
 • Wstępne przystosowanie zasobów:
  - niezbędne naprawy i konserwacje;
  - instalacja i ponowna konfiguracja systemów „od zera”, dla zasobów objętych Czasem Reakcji i/lub Czasem Naprawy (o ile nie zostały przeprowadzone wcześniej przez Wykonawcę);
  - przygotowanie do monitorowania i administrowania;
  - ewentualne modernizacje i inwestycje, mające na celu: obniżenie ryzyka wystąpienia awarii i utraty danych, skrócenie czasu reakcji na awarię i/lub przywrócenia do działania infrastruktury, a w konsekwencji możliwość obniżenia kosztów ryczałtu (np. uzupełnienie o brakujący sprzęt czy oprogramowanie, wdrożenie automatyzacji backupu, wdrożenie możliwości połączeń zdalnych VPN, konsole do obsługi serwerów, oprogramowanie antywirusowe z funkcją nadzoru przez konsolę, sprawne i poprawnie skonfigurowane zasilanie awaryjne, zapasowe łącze Internetowe, itp.).


  Opcjonalnie:

 • Audyt całej infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa IT (wymagany także do opracowania / zweryfikowania Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego).
 • Audyt legalności oprogramowania (zakupione oznacza możliwość legalnego posiadania ale nie zawsze użytkowania!).
 • W efekcie powyższych audytów, wprowadzenie stosownych zabezpieczeń, poprzez zmiany konfiguracji, modernizacje i inwestycje oraz uzupełnienie wymaganych licencji lub zmiana oprogramowania.

**) informacje i ustalenia, wymagane do przedstawienia indywidualnej wyceny w danym zakresie (podstawowym bądź opcjonalnym).
     Uwaga! Możliwość podjęcia się opieki danego zasobu, może zależeć od jego specyfikacji.


Zachęcam też do lektury artykułu, na temat tego, od czego zależy cena usługi na stałą obsługę IT i jakie mogą być formy rozliczeń.

Oczywiście możemy też współpracować doraźnie, zaś Państwo będą mogli ocenić naszą pracę, sami decydując kiedy i jakie zlecenia mamy wykonać.
Jest to dobry sposób by poznać Państwa infrastrukturę informatyczną etapami, choć rozciągnięty w czasie i bez takich zalet jak choćby stałe monitorowanie zasobów.